MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

 

MADDE 1 –TARAFLAR

 

 

 

1.1. SATICI BİLGİLERİ

 

 

Ünvanı : Hüseyin Okurgan

 

 

Adresi : Mehmet Nesih Özmen, kasım sokak, Fatih Cd. no 30/10, 34173 Güngören / İstanbul

 

 

Telefon :+90 (539) 469 48 48

 

 

Faks :+90 (530) 423 80 98

 

 

Eposta : [email protected]

 

 

1.2. ALICI BİLGİLERİ

 

 

Adı Soyadı / Ünvanı : [fatura-kullanici-adi] – [kullanici-adi]

 

 

T.C Kimlik No : [tc-no]

 

 

Adresi : [fatura-adresi]

 

 

Telefon : [telefon-no]

 

 

Eposta: [e-posta-adresi]

 

 

 

MADDE 2-SÖZLEŞMENİN KONUSU 

2.1. İşbu sözleşme, yukarı detay bilgileri bulunan ALICI’nın,SATICI tarafından işletilmekte olan www.cassidoshoes.com; (bundan sonra WEB SİTESİ olarak anılacaktır) web sitesi üzerinden yapmış olduğu ürün ve hizmetlerin satışı ve ürünlerin teslimatı ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak, hukuk ve yükümlülüklerini tespit eder.

 

 

2.2. ALICI, satışa konu mal veya hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve satışa konu mal veya hizmetler ile ilgili tüm ön bilgiler, iade, iptal ve değişim bilgileri ve “cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal veya hizmetleri sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.cassidoshoes.com sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

 

 

 

MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ VE BEDELİ

 3.1. ALICI tarafından siparişi gerçekleştirilen ürün ve hizmetlerin detayları, vergiler dahil peşin satış tutarları ve adet bilgileri aşağıda belirtilmektedir. Aşağıdaki tabloda belirtilen ürünlerin tümü bundan sonra ÜRÜN olarak tanılacaktır.

 

 

Sipariş İçeriği ve Toplamı :[sepet-tutar]

 

 

Sipariş Tarihi : [tarih]

 

3.2. ALICI tarafından siparişi gerçekleştirildikten sonra ürün eklenmek veya çıkarılmak istenirse aynı gün SATICININ +90 531 923 80 98 numaralı Müşteri Hizmetleri hattıyla iletişime geçerek talebini iletmelidir ve talep, gerekli şartları sağlıyorsa SATICI, ALICININ talebini yerine getirebilir.

MADDE 4 – SÖZLEŞMENİN TARİHİ

 

 

4.1. İşbu sözleşme ALICI’nın WEB SİTESİ üzerinde siparişinin tamamlandığı [tarih] tarihinde taraflarca anlaşma gerçekleştirilmiş sayılır ve sözleşmenin bir kopyası ALICI eposta adresine gönderilmiştir.

 

 

 

 

MADDE 5– ÜRÜNLERİN TESLİMATI

 

 

5.1. ÜRÜN, ALICI’ya  SATICI tarafından belirlenen anlaşmalı kargo şirketi aracılığıyla ALICI’nın yukarıda belirtilen adresinde elden teslim edilecektir.  sipariş teslimat tarihleri arasında teslim edilecektir. Zorunluluk arz eden hallerde ALICI’ya önceden yazılı olarak eposta adresine bildirilmek koşuluyla bu süre değişebilir.

 

5.2 Teslim anında ALICI’nın adresinde bulunmaması durumunda SATICI edimini tam  ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecek olup bu nedenle ALICI’nın ürünü geç almasından ve/veya hiç teslim almamasından doğan veya doğabilecek zararlardan SATICI sorumlu değildir.

 

5.3Sözleşme konusu ürün ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesi durumunda  SATICI edimini tam  ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecek olup bu nedenle doğan veya doğabilecek zararlardan SATICI sorumlu değildir.

 

5.4. Ürünlerin teslimi için yapılan kargo masrafı SATICI’ya aittir. Ancak ALICI’nın adreste bulunmaması ve/veya teslimatın kabul edilmemesi halinde SATICI’ya iade dönen siparişlerin yeniden kargolanmasında SATICI kargo masrafı talep edecektir.

 

5.5. ALICI, kargo şirketinden ürünleri teslim alırken pakette herhangi bir açılma, bozulma, ezilme, yırtılma, ıslanma vb. bir sorun olup olmadığını kontrol etmelidir. ALICI pakette herhangi bir hasar ve paket içeriğinde herhangi bir eksiklik  tespit ederse, kargo firmasından hasar tespit tutanağı alarak kargo şirketinin ilgililerine durumu bildirmelidir.

 

5.6. ALICI, kargo şirketinden teslim aldığı pakette herhangi bir hasar olmamasına rağmen paket içeriğinde eksiklik var ise SATICI’nın Müşteri Hizmetleriyle iletişime geçmelidir.

 

 

MADDE 6 – ÖDEME ŞEKLİ

6.1 ALICI, sipariş konusu ürünün bedelini Kredi Kartı,  Havale/EFT veya Kapıda ödeme (kredi kartı veya nakit)seçenekleriyle yapabilir.

 

6.2 Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır.

 

6.2. Alıcı, vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, alıcı, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 

6.3.Bankalar ve finansman kuruluşları gibi kredi kartı, taksit kart v.b. veren kuruluşlarca sağlanan vadeli / taksitli ödeme imkanları bir kredi ve/veya doğrudan anılan kuruluşca sağlanmış taksitli ödeme imkanıdır; bu çerçevede gerçekleşen ve SATICI’nın bedelini tamamen tahsil ettiği ÜRÜN satışları işbu Sözleşme’nin tarafları yönünden taksitli satış sayılmaz, peşin satıştır.

 

6.4. SATICI’nın kanunen taksitle satış sayılan hallerdeki yasal hakları (taksitlerden herhangi birinin ödenmemesi halinde sözleşmeyi fesih ve/veya kalan borcun tümünün temerrüt faizi ile birlikte ödenmesini talep hakları dahil) mevcut ve saklıdır. ALICI’nın temerrüdü durumunda aylık % 5 oranında temerrüt faizi tatbik edilir.

 

6.5ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI'ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü iade süresi içinde nakliye gideri ALICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 

6.6ALICI, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, siparişin otomatik olarak iptal edileceğini ve SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 

6.7 Alıcı, Satıcının WEB SİTESİ’nde belirtilen şirket hesap bilgilerini kullanarak satın alacağı ürünle ilgili gerekli ödemeyi Havale/EFT şeklinde yapabilir. Havale/EFT yapılırken gönderen bilgilerinin fatura bilgileri ile aynı olması ve açıklama kısmına sipariş numarasının yazılması gereklidir.ALICI’nınsiparişi verdikten sonra24 saat içinde ödemeyitamamlanması durumunda, SATICI siparişi 2 iş günü içerisinde yazılıolarak onaylayacaktır. Ödemenin ilgili süre içinde yapılmaması durumunda ise sipariş otomatik iptal edilir. Sürelerin hesaplanmasında ödemenin hesaba geçme tarihi dikkate alınacaktır.

 

6.8 ALICI, kapıda ödeme seçeneğini kullanarak  kredi kartı bilgisi girmedensiparişverebilir.  ALICI, ürünün teslimi sırasındaödemeyi kargo şirketi görevlisine  kredi kartı veya nakit olarak gerçekleştirebilir. Kapıda nakit veya kredi kartı ile ödeme seçeneği tercih edilerek yapılacak  alışverişlerde ALICI’danayrıca 68,00-TL kapıda ödeme hizmetbedeli tahsil edilecektir. Kapıda ödeme bedeli sabit bir bedel olup sipariş tutarına göre değişkenlik göstermez.Bu bedel ürün ücretine faturada kargo bedeli olarak yansıtılır.ALICI, kapıda ödeme bedeli konusunda  SATICI tarafından siparişten önce bilgilendirildiğini ve kapıda ödeme seçeneğini tercih ederek yapacağı alışverişlerde kapıdaödeme bedeli ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.ALICI,  kapıda ödeme bedelinden haberdar olmadığından bahisle, siparişin teslimatı sırasında kapıda ödeme bedelini ödemekten kaçınamaz. Aksi halde kargo görevlisi siparişi teslim etmeyecek olup,  ALICI’nın  siparişin teslim edilememesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlarından SATICI sorumlu olmayacaktır. ALICI tarafından kapıda ödeme bedeli dahil sipariş toplam tutarına ilişkin tüm ödemeninteslim sırasında tam ve eksiksiz olarak yapılması zorunludur. Ödemenin tam ve eksiksiz olarak yapılmaması sebebiyle siparişin teslim edilememesi  durumunda SATICI edimini tam  ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecek ve bu nedenle doğan veya doğabilecek zararlardan SATICI sorumlu tutulamayacaktır. Bu sebeple SATICI’ya iade dönen siparişlerin yeniden kargolanmasında SATICI kargo masrafı talep edecektir.Gerçeğe aykırı adres beyanı verilmesi halinde SATICI’nın doğabilecek zararlarından tazminat hakkı saklıdır.

 

 

MADDE 7- DEĞİŞİM, İPTAL VE İADE ŞARTLARI

7.1.ALICI, henüz siparişini teslim almadan siparişini iptal etmek isterse  SATICI’yla iletişime geçerek iptal talebini yazılı şekilde iletmelidir. İptal işlemi SATICI tarafından işleme alınarak tamamlanacak ve  iptal edilen siparişe ilişkin ödemenin yapılmış olması halinde yapılan ödemenin iadesi ürün kusurlu değil ise geri gelen kargo bedeli ürün bedelinden düşülerek alıcıya iade yapılacaktır.Ödeme iadesi ALICI’nın ödeme yaptığı banka ve ödeme şekline bağlı olarak 3-10 gün içerisinde gerçekleşebilir.

 

 

7.2 ALICI siparişini teslim aldıktan sonra üründe SATICI’dan kaynaklanan bir kusur,defo, hata tespit etmesi halinde SATICI’ya bu kusuru teslimattan hemen sonra  SATICI ile iletişime geçerek iade talebini yazılı ve ispatlı olarak bildirmelidir. Bu koşulların varlığında siparişi  SATICI’ya 7 gün içerisinde iade etmelidir.

 

7.3. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 18.Maddesinde hüküm altına alınmış olan iade hakkı sadece taksitli satışlarda geçerlidir. Bankalar ve finansman kuruluşları gibi kredi kartı, taksit kart v.b. veren kuruluşlarca sağlanan vadeli / taksitli ödeme imkanları bir kredi ve/veya doğrudan anılan kuruluşca sağlanmış taksitli ödeme imkanıdır; bu çerçevede gerçekleşen ve SATICI’nın bedelini tamamen tahsil ettiği ÜRÜN satışları işbu Sözleşme’nin tarafları yönünden taksitli satış sayılmaz, peşin satış olarak değerlendirilir. Bu nedenle SATICI, satılan üründe kendisinden kaynaklanan bir kusur, defo, hata bulunmadığı durumlarda İADE KABUL ETMEYECEKTİR. Bu durumda SATICI, ALICI’ya değişim yapmayı önerebilir.

 

 

7.4.SATICI, iade edilen ürünü teslim aldıktan sonra satılan üründe bir kusur, defo, hata bulunması halinde ödeme iadesini gerçekleştirecektir. Ödeme iadesi ALICI’nın ödeme yaptığı banka ve ödeme şekline bağlı olarak 3-10 gün içerisinde gerçekleşebilir.

 

7.5 Kapıda ödeme veya Havale/EFT ödeme seçeneği kullanılarak yapılan alışverişlerde, iade ALICI’dan banka hesap bilgileri istenerek, ALICI’nın belirttiği hesaba, hesabın fatura adresindeki kişinin adına veya kullanıcı üyenin adına olması şartıyla havale veya EFT şeklinde ürün kusurlu değil ise geri gelen kargo bedeli ürün bedelinden düşülerek alıcıya iade yapılacaktır. 

 

 

7.6. ALICI, eline ulaşan siparişini 120,00-TL değişim bedeli ödeyerek değiştirme hakkına sahiptir. Bu bedel sabit bedel olup, değişim yapılacak ürünün ücretine göre değişkenlik göstermez. Bu bedel kargo firmalarının geliş-gidiş kargo bedelinin bir kısmı dikkate alınarak belirlenmiştir. Değişim için siparişi teslim aldıktan sonra 7 gün içerisinde SATICI’ya başvurması gerekmektedir. Satın alınan üründen farklı bir ürünle değişim yapıldığında, oluşabilecek ödeme farkları konusunda SATICI, ALICI’yı ayrıca bilgilendirir.

 

 

 

 

 

MADDE 8 – GENEL HÜKÜMLER

 

 

8.1. ALICI, WEB SİTESİ ‘nde gösterilen ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satış için gerekli teyidi verdiğini kabul eder.

 

 

8.2. ALICI; bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, SATICI tarafından ALICI’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

 

 

8.3. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

 

 

8.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

 

 

8.5. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

 

 

8.6. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

 

 

8.7. ÜRÜN teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu Banka/finansman kurumunun ÜRÜN bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ÜRÜN en geç 3 gün içinde ALICI tarafından tüm giderleri ALICI’ya ait olmak üzere SATICI’ya iade edilir. SATICI’nın ÜRÜN bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halükarda saklıdır.

 

 

8.8. ÜRÜN’ün normal satış koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile teslim edilememesi ve gecikmenin 10 günü aşması söz konusu ise, SATICI teslimat ile ilgili olarak ALICI’yı bilgilendirir. Bu durumda ALICI siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir. Sipariş iptallerinde ÜRÜN bedeli tahsil edilmiş ise iptalden itibaren 10 gün içinde ALICI’ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır.

 

8.9.    Sözleşme konusu ürünün tedarik ve tesliminin imkansız hale gelmesi durumunda ilgili husus alıcıya bildirilecek olup bu sebeple alıcının sözleşmeyi fesh etmesi halinde fesih bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren satıcı bu sözleşmenin kurulması için gönderim masrafları da dahil olmak üzere almış olduğu tüm bedeli en geç 3 - 7 iş günü içerisinde alıcıya iade etmekle yükümlüdür.

8.10.    Ürünün alıcı ya da göstereceği 3. Bir kişiye teslimine kadar geçen sürede ürünün sorumluluğu satıcıya aittir. Şu kadar ki alıcı, ürünün teslimi için satıcının belirlediği taşıyıcı firmasından başka bir firmayı seçmek istemesi durumunda, satıcı söz konusu ürünü ilgili taşıyıcı firmasına vermekle sorumluluktan kurtulmuş olur. Alıcının kendi belirlediği taşıyıcı firmaya ürünün teslim edilmesi ile birlikte ürünün sorumluluğu da artık alıcıya geçmiş kabul edilir.

8.11.    Satıcı tarafından işbu sözleşmeye konu ürünün satışı, nihai tüketiciye yöneliktir. Satıcı; alıcının ürünü yeniden satış amacı ile aldığından şüphe etmesi ya da bunun böyle olduğunu gösteren emarelerin belirmesi durumunda sözleşmeyi tek taraflı ve haklı sebeple feshedebilir.

 

MADDE 9 - SÖZLEŞMENİN KURULMASI

9.1.    ALICI, sözleşmenin tamamını okuduğunu,  anladığını, kabul ettiğini ve haklarının ve yükümlülüklerinin bilincinde olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.

9.2.    SATICI ve ALICI, sözleşme ile kararlaştırılan edimler arasında hiçbir orantısızlık olmadığını, karşılıklı edimlerin niteliğine uygun olduğunu, sözleşme konusuna giren işlemler kapsamında herhangi bir tecrübesizliklerinin bulunmadığını kabul ederler.

9.3.    Alıcı ve satıcı sözleşme hükümlerinin haksız şart oluşturabilecek bir özellik taşımadığını menfaatler dengesi bakımından açık bir haksızlık bir orantısızlık olmadığını kabul ederler.

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR